Ognisko Sycharowskie w Toruniu – ul. Poznańska 49

Parafia
Ognisko W Toruniu Zapraszamy na spotkania Ogniska w drugie środy miesiąca w salce klasztornej. Zaczynamy spotkanie od Mszy św. o godz. 18.30 w kościele św. Ap. Piotra i Pawła, ul. Poznańska 49 w Toruniu.
Parafia >>
Diecezja Toruńska >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Miesięczne archiwum: marzec 2021

Na najbliższe spotkanie wspólnoty WTM Sychar w Toruniu zapraszamy w środę, 10 marca. Po mszy św. o godz. 18.30 w Kościele Św. Piotra i Pawła na Podgórzu spotykamy się w salce klasztornej. Zapraszamy wszystkich, którzy są w kryzysie małżeńskim, po rozwodzie czy separacji, a pragną pracować nad sobą i swoim małżeństwem. Wierzymy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a podstawą zmian w kryzysach małżeńskich jest przede wszystkim praca nad sobą i zmienianie siebie, we współpracy z Panem Bogiem.  Charyzmat  Sycharu głosi, że każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szansę otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej. Niech Pani Podgórska, Opiekunka Rodzin umacnia w naszych rodzinach wiarę i miłość! Alina

Informujemy, że w piątek, 5 marca o godz. 18, w Kościele św. Ap. Piotra i Pawła, ul. Poznańska 49, odbędzie się sycharowska Droga Krzyżowa, którą poprowadzą członkowie toruńskiego ogniska WTM Sychar. Zapraszamy wszystkich, nie tylko małżonków, do wspólnego przeżywania Męki Chrystusa i refleksji nad własnymi słabościami, zaniedbaniami i grzechem. Niech tegoroczny czas Wielkiego Postu będzie dla nas wszystkich czasem szczególnej modlitwy  w głębokim zjednoczeniu z cierpieniem Chrystusa, z wiarą i ufnością w Jego miłosierdzie.

Kiedy małżeństwo przechodzi kryzys, drogą krzyżową stają się relacje ze współmałżonkiem. Krzyżem stają się
trudne uczucia: poczucie bycia odrzuconym, zdradzonym, cierpienie dzieci, wspomnienia z czasu, gdy byliśmy razem, nieprzebaczenie i gniew z powodu doznanych krzywd, z którymi trzeba się zmierzyć, by móc dalej kochać, wstyd i ból, gdy odkrywamy swój udział w kryzysie małżeńskim.

http://sychar.org/modlitwa/sycharowska-droga-krzyzowa.pdf