Ognisko Sycharowskie w Toruniu – ul. Poznańska 49

Parafia
Ognisko W Toruniu Zapraszamy na spotkania Ogniska w drugie środy miesiąca w salce klasztornej. Zaczynamy spotkanie od Mszy św. o godz. 18.30 w kościele św. Ap. Piotra i Pawła, ul. Poznańska 49 w Toruniu.
Parafia >>
Diecezja Toruńska >>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W dniach 22 – 24 czerwca, w Częstochowie, odbyły się Warsztaty Biblijne dla liderów , moderatorów i opiekunów duchownych, którzy chcieliby w przyszłości poprowadzić Roczne Studium Biblii w swoich Ogniskach w ramach formacji Ruchu Wiernych Serc. Warsztaty poprowadził Mirosław Rucki, autor Studium Biblijnego. Planujemy rozpocząć takie studium biblijne  w naszym ognisku, od września tego roku. Więcej informacji na najbliższym spotkaniu ogniska Sycharu w Toruniu.

Program warsztatu przeznaczony jest dla sakramentalnych małżonków, których małżeństwa przeżywają kryzys.

Roczne Studium Biblii jest propozycją 12 spotkań biblijnych odbywających się raz w miesiącu przez okres jednego roku od września do sierpnia. Spotkania odbywają się w zamkniętej grupie, tzn. po rozpoczęciu Studium nie będzie można już się do niego dołączyć w trakcie jego trwania.

Warunki uczestnictwa:
– pragnienie trwania w wierności Bogu i współmałżonkowi pomimo niewierności drugiej strony (przynależność do RWS nie jest wymagana),
– gotowość systematycznego uczęszczania na wszystkie spotkania i wykonywania zadań domowych,
– pragnienie umacniania się w Chrystusie i Jego słowie.Skierowane jest do osób, które są w RWS lub planują do niego wstąpić.
W obecnym roku w Ognisku w Warszawie i Poznaniu na spotkaniach przerabiane są następujące tematy: (u nas będą inne)
1.Narzeczona w ciąży – zdrada czy zamysł Boży? (Mt 1,18-25)
2.Jan Chrzciciel – kogo obchodzi Twoja niewierność? (Mt 14,1-13)
3.Czy Jezus akceptował rozwód? (Mk 10,6-9)
4.Dlaczego MNIE to spotyka? Egzamin Hioba (Hi 10,1-6; 13,15-24)
5.Czyje wojsko otaczało Elizeusza? Punkt widzenia jest decydujący (2Krl 6,17)
6.Jak pokonać Goliata? Dawid widział nie to, co widzieli jego bracia (2Sm 17,26)
7.Zdrada Judasza – jak odpowiedzieć miłością na zdradę (Łk 22,48)
8.Stać mnie na przebaczenie – 41,4 mld zł na koncie (Mt 18,24) (*)
9.Nie mogę „oswajać się” z grzechem (Hbr 12,4)
10.Pociesza nas w każdym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać innych (2Kor 3,4)
11.Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1Kor 9,16)
12.Jest nadzieja! (Jr 17,5-8)
Cele do osiągnięcia:
•byśmy szukali woli Boga i w dobrym, i w złym (zadawali pytanie „dlaczego?” również wtedy, gdy dzieje się coś dobrego);
•byśmy rozumieli, że zło jest dopuszczane przez Boga tylko w dwóch sytuacjach: albo taki jest plan Boga (to bardzo dobrze), albo zgrzeszyłem (to muszę się nawrócić). Jeśli nawracam się i dalej jest źle, to chyba Bóg chce, by jeszcze ktoś się nawrócił;
•byśmy pełnili wolę Boga w swoim życiu (w sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się) i przynosili Mu chwałę w każdym działaniu.
Formacja w ramach Rocznego Studium Biblijnego:
W planie jest przygotowania trzech cykli rocznych na poziomie pierwszym (ugruntowanie) oraz trzech cykli na poziomie drugim (posługa). Osoby, które nie chcą wchodzić na drugi poziom, mogą pozostawać na pierwszym poziomie tak długo, ile im się podoba. Osoby, które chcą wejść na drugi poziom, powinny przejść przynajmniej dwa roczne cykle poziomu pierwsze